• Poskytovanie spoločnosti ( Dohľad, rozhovory, prechádzky)
  • Zabezpečenie stravy (Malý nákup, donáška stravy z jedálne, varenie jednoduchých jedál, príprava a podávanie stravy )
  • Pomoc v domácnosti ( Bežné upratovanie, vysávanie, pranie (v práčke), žehlenie )
  • Sprevádzanie ( K lekárovi, na vyšetrenia, do nemocnice , donáška liekov a pod. )
  • Aktivizácia klienta ( Spoločné čítanie kníh a tlače, spoločenské hry, ľahké pohybové cvičenia )

Opatrovateľská služba nie je hradená zo zdravotného poistenia, za služby platí klient, podľa cenníka. Služby v trvaní od 3 do 24 hodín sú poskytované skúsenými opatrovateľkami denne podľa potreby klienta. Služby sú poskytované na základe písomnej zmluvy medzi organizáciou a klientom.