Naša služba je určená seniorom, ťažko zdravotne postihnutým občanom s obmedzenou hybnosťou a imobilným občanom, ktorým preprava spôsobuje problémy. Naše špeciálne upravené vozidlo  Vás odvezie :

  • Do zdravotníckeho zariadenia
  • Za kultúrou
  • K rodine alebo príbuzným

Našu prepravu môžete využívať 24 hodín denne.

'

'

'

'

'

'

'

'

'