Zariadenie opatrovateľskej služby - Slnko, Československých tankistov ul. č. 83 má kapacitu 7 mmiest.

  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
  • Sociálne poradenstvo.
  • Sociálnu rehabilitáciu.
  • 24-hod. ošetrovateľská starostlivosť.
  • Ubytovanie.
  • Stravovanie ( 5x denne strava, u diabetikov 6x denne strava. )
  • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
  • Sociálnu rehabilitáciu.
  • Osobné vybavenie.
  • Utvára podmienky na úschovu cenných vecí.

V prípade Vášho záujmu o umiestnenie do ZOS - Slnko kontaktujte tel. č. 0948 502 175