Zariadenie opatrovateľskej služby ambulantného typu poskytuje občanom - mobilným,  čiastočne imobilným , ktorí vyžadujú komplexnú starostlivosť.  Seniori v ZOS ambulantného typu chcú byť medzi svojimi rovesníkmi, zlepšiť svoju mobilitu a mentálny

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • poskytuje službu od 7:00hod. - 16:00hod. opatrovateľskú, ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť prostredníctvom sestier, opatrovateliek a fyzioterapeutky
  • zabezpečuje záujmovú činnosť (podpora účasti na spoločenskom živote a dianí i mimo zariadenia; zabezpečenie duchovnej starostlivosti, spovede, účasť na sv. omši priamo v zariadení ......
  • ďalšia starostlivosť - sociálno-právne poradenstvo, na požiadanie vybavovanie osobných záležitostí, atď.

V prípade Vášho záujmu o umiestnenie do ZOS kontaktujte tel. č. 0948 502 175