Domáca ošetrovateľská starostlivosť je určená imobilným alebo čiastočne imobilným pacientom, ktorí vyžadujú odbornú starostlivosť a nie sú schopní samostatne chodiť na ošetrenie do ambulancie. Ošetrovanie poskytujú kvalifikované zdravotné sestry  a fyzioterapeuti na základe písomného návrhu všeobecného lekára, schváleného revíznym lekárom zdravotnej poisťovne pacienta  a písomnej dohody organizácie s pacientom , alebo zákonným zástupcom. Schválenie v zdravotnej poisťovni vybavuje organizácia.

Základné výkony domácej ošetrovateľskej starostlivosti :

  • ošetrovanie rán
  • ošetrovanie preležanín
  • ošetrovanie vredov predkolenia
  • ošetrovanie stómií u nevládneho pacienta
  • podávanie infúzií s liečivom (na písomné poverenie lekárom)
  • starostlivosť o centrálny venózny katéter/ venóznu linku
  • starostlivosť o epidurálny katéter
  • starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu