Sme nezisková organizácia pre rozvoj poskytovania  sociálnych a zdravotných služieb  pre opateru seniorov. Sme mimovládna organizácia  založená 8. septembra 2009. V našej organizácii, podporujeme dôstojnosť a sebavedomie všetkých našich klientov, v snahe zlepšiť ich kvalitu života. Za týmto účelom odporúčame rezidentnej skupine pri rozhodovaní , aby pozerala na prístup  vo všetkých oblastiach našej organizácie, ako aj na  sebaurčenie v činnostiach socializácie. Nezisková organizácia opatrovateľka nie je len poskytovanie starostlivosti v dennom zariadení, je to domov a komunita. Koncipovanie zakladateľskej idey dáva podklad pre spracovanie konkrétnych krokov k napĺňaniu základnej stratégie. Našou snahou je odhaliť medzery v sociálnom systéme a doplniť ich vhodnými možnosťami na zlepšenie kvality soc. služieb a tým prispieť k zlepšeniu kvality života seniorov. V našej organizácii  vidíme iný spôsob  ako pomôcť našim starším občanom v ich seniorskej etape života. Uznávajúc, že ​​tam, kde žijú, je ich domov, a jeho súčasťou je aj náš opatrovateľský personál. Vytvorili sme nástroj, ktorý nielen spĺňa ich zdravotné a fyzické potreby, ale aj podporuje ich sociálne kontakty, individuálnu dôstojnosť a osobné preferencie .